IT Business Development

Informoituja päätöksiä

Liiketoiminnassa tehdään päätöksiä usealla eri organisaatiotasolla. Vaihtoehtojen luomiseen ja päätöksen tekoon tarvitaan tietoa, joka tuotetaan tietovarastoista ja jalostetaan raportiksi tai visualisoinniksi yleensä jollakin Business Intelligence -työkalulla.

Albitech tukee asiakkaidensa päätöksentekoa luomalla datasta informaatiota seuraavilla tavoilla:

 • datan visualisointi raporteiksi ja dashboardeiksi
 • ennustava analytiikka
 • data käyttö sovelluskohtaisten koneoppimismallien luomisessa
 • business case -analyysien hyöty-, riski- ja kustannusmallien tarkentaminen.

Datan hyödyntämiseen tarvitaan myös tekninen alusta, jonka kehittämisessä voimme auttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • data-arkkitehtuurin kehittäminen
 • käyttötarpeiden määrittely
 • tietomallintaminen
 • tietovarastojen suunnittelu ja toteutus
 • tietovirtoja varten tarvittavat integraatiot.

IT-kehityshankkeiden hallinnan tuki

Miten varmistat IT-hankkeista saatavat liiketoiminnan hyödyt?  Millä toteutustavalla hankkeen hyödyt saadaan esiin ja miten projektit toimittavat tarvittavat toiminnallisuudet laadukkaasti ja tehokkaasti? Palvelemme teitä muun muassa seuraavissa asioissa:

 • investointien business case -tarkastelut
 • hankkeiden projektointi tai alustava hankesuunnitelmaohjelmistokehityksen
 • toimitustehokkuuden varmistaminen esimerkiksi toteutettavan toiminnallisuuden edistymäseurannalla
 • tuottavuuden ja toimitustehokkuuden benchmarkkaaminen toiminnan kehittämiseksi
 • hyötyjen realisoimiseen ja suorituskyvyn kehittämiseen liittyvä valmennus ja koulutus.

Teettekö oikeita asioita, oikein?

Business case -analyysi perustuu käsitykselle siitä, mikä on toiminnalle arvokasta ja tavoiteltavaa. Hyötyjen ja kustannusten lisäksi siinä tarkastellaan riskit ja mahdollisuudet. Tarkastelun tulisi vastata päättäjän tarpeeseen tietää esimerkiksi:

 • Mitä investoinnin jälkeen pitäisi tapahtua?
 • Miten investointi tukee valittua strategiaa?
 • Millaisia riskejä asiaan sisältyy?
 • Pystymmekö realisoimaan odotetut hyödyt toiminnassamme?
 • Miten hyötyjen toteutumista mitataan ja seurataan?

Pilkkominen kannattaa

Hankkeen projektointi tarkoittaa tässä hankkeen pilkkomista sopiviin osaprojekteihin ja alustavan hankesuunnitelman tekemistä. Pienet osaprojektit yleensä onnistuvat varmemmin kuin isot, ja erityyppinen tekeminen kannattaa laittaa eri projekteihin. Tilaaja-toimittajamallissa kannattaa varmistaa myös tilaajapuolen resurssit, sillä usein projektien läpimenoaikaa parannetaan tehokkaimmin lisäämällä tilaajan kyvykkyyttä kehittämistyössä ja projektien ohjaamisessa. Kustannukset taas useimmiten riippuvat enemmän ohjelmistotoimittajan tehokkuudesta.

Tilaa toiminnallisuutta, älä tunteja

Laajuudenhallinta (Scope Management) on IT-painotteisten projektien tärkeimpiä menestystekijöitä viestinnän ja yhteistyön ohessa. Voimme tuoda ohjelmistokehitysprojektiinne toiminnallisuuden mitattavuuteen perustuvan edistymäseurannan, joka ei jätä selittelyille sijaa. Hankkeiden ja projektien laadunhallintaan käytämme FiSMA ry:n northernSCOPE™ -konseptia ja muita FiSMA -menetelmiä.

Benchmarking – toiminnan kehittämistä varten mittaa myös tuotokset

Jos ette vielä tiedä miten projektinne suoriutuvat muihin verrattuna, benchmarking on menetelmä suorituskyvyn mittaamiseen ja toiminnan kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Tuottavuuden tai tehokkuuden vertailemisessa mitataan tuotoksia ja panostuksia. Usein se mitä saatiin aikaiseksi jää vähemmälle huomiolle, ja kerätään vain tuntimääriä. Koska ohjelmisto on osin abstrakti tuotos, sen mittaamiseen tarvitaan erityismetriikkaa. Standarditapa mitata toiminnallisuuden määrää on käyttää toimintopisteitä (ISO/IEC standardit). Kun toteutuneet kustannukset ja toimitettu toiminnallisuuden määrä tiedetään, voimme vertailla esimerkiksi projektien toimitustehokkuutta tai -nopeutta.