Henkilöesittely

 

Hannu Lappalainen

IT Management Consultant, Business Coach

Diplomi-insinööri

Liikkeenjohdon konsultti (LJK), CBC Certified Business Coach, Licensed NLP Master Practitioner, Certified Scope Manager

Certificate on Machine Learning, Stanford University (Coursera)

Certificates on Database Management; Data Warehouse Concepts, Design, and Data Integration; Business Intelligence Concepts, Tools, and Applications; University of Colorado (Coursera)

Kokemukseni IT-konsultoinnista, projektijohtamisesta ja palvelujen digitalisoimisesta on laaja ja pitkä. Ne ovat sisältäneet toiminnan tehokkuuden parantamista, kokonaisarkkitehtuurin tarkastelua ja ohjelmistohankintojen kilpailuttamista sekä määrittelytyötä että tietomallintamista.  Olen mitannut myös ohjelmistokehityksen tehokkuutta IT-investointien tuottavuuden tai kilpailukyvyn lisäämiseksi. Mittaamiseen liittyvät myös toiminnan kehityskohteiden löytäminen ja parannusehdotukset.

Palvelujeni vahvuudet ovat toimintanne ja asiakastoimitustenne laadun ja tehokkuuden parantamisessa. Viime aikoina olen laajentanut palveluita coachingin ja mentoroinnin puolelle. Kun konsultti tuottaa asiakkaalle ratkaisuja valittuihin tarpeisiin, business coachin rooli saada asiakkaan saada esiin asiakkaan kehityspotentiaali ajattelumalleja haastamalla. Mentoroinnilla taas pyritään asiakkaiden ammatillisen erityisosaamisen kehittämiseen.

Yhteistyöverkostooni kuuluvat Atrain ja FiSMA ry. Atrain on Hanselin puitesopimuksen ympärille syntynyt julkishallintoa palveleva yrityskonsortio, josta löytyy osaamista kattavasti kaikkien asiakkaiden tarpeisiin.

FiSMA (Finnish Software Measurement Association ry) on paremman johtamisen puolesta ja edistää ohjelmistokehityksen laatua ja mitattavuutta. Toimin yhdistyksen Scope Manager Forumin puheenjohtajana. Forum edistää ammattimaista laajuudenhallintaa ja siihen liittyvien menetelmien käyttöä.

Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry on oppimisen ja verkostoitumisen forum, johon osallistumalla jäsenet parantavat konsultoinnin menestymisedellytyksiä. LJK ry:n henkilöjäseneltä edellytetään kokemusta ja osoitettua osaamista. Ammattimaista konsultointia ohjaavat eettiset arvot liittyvät asiakkaan etujen edistämiseen, tiedon luottamuksellisuuteen sekä konsultoinnin riippumattomuuteen ja itsenäisyyteen.