Business Coaching

Business Coaching auttaa saavuttamaan tavoitteesi

“Coaching auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa.”

Coaching -aiheita ovat:

  • Lisätään henkilön suorituskykyä jossakin valitussa aiheessa kuten vuorovaikutustaidot, ajankäytön hallinta tai työn ja muun elämän tasapaino
  • Lisätään tiimien tuloksellisuutta, yhteistyötaitoja tai tekemisen fokusta
  • Kehitetään johtamista ja esimiestyöskentelyä.

Coaching keskittyy tulevaisuuteesi, ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Coachingia hyödyntävien organisaatioiden on todettu saavuttavan entistä parempia tuloksia, ja samalla lisäävän henkilöstön sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. Suoritusten parantaminen vaatii usein ajattelun muuttamista, sillä ajattelusi luo tulevaisuutesi. Kun ymmärryksesi tavoitteistasi, vahvuuksistasi ja esteistäsi lisääntyy, tunnistat ja löydät potentiaalisi ja sisäiset voimasi, saat helpommin ja nopeammin aikaan toivotut lopputulokset.  Edellytyksinä valmentamisen onnistumiselle on valmennettavan motivaatio, riittävä potentiaali ja luonnollisesti osaava coach.

6

Aloitamme valitsemastasi aiheesta tarkentamalla sen hyvin määritellyksi ja mitattavaksi tai arvioitavissa olevaksi tavoitteeksi. Coach auttaa sinua luomaan omakohtaiset, toimivat vaihtoehtosi ja tehokkaan toteutussuunnitelman.

Valinnat muutoksen suhteen ovat omiasi, siten valmennettavana olet ajajan paikalla. Kun aloitat muutoksen, epävarmuuden paine hellittää ja kehittyminen kohti onnistumisia alkaa. Tulosorientoitunut ja yksilöllinen lähestymistapamme valmentamisessa noudattaa kansainvälisiä valmentamisen standardeja ja eettisiä sääntöjä.

4